Välkommen till Medetec

MeDetec AB tillverkar och säljer två typer av metalldetektorer: QSDM 104 och QSDM 111. Båda är avsedda för fast montering vid löpande band.

QSDM111

QSDM 111 är en mycket sofistikerad detektor som kan upptäcka mindre föremål, med större precision och med mindre risk för falska larm. Storleken på sökspolen bestämmer metalldetektorns väsentligaste driftparametrar, såsom dess känslighet, storlek på metallfri zon omkring spolen, och tillåten transportörhastighet.

QSDM104

Metalldetektorn är utrustad med automatisk inställning av arbetsområde (AGC). Detta säkerställer goda prestanda under varierande miljöbetingelser för lång tid. Funktionen hos metalldetektorn övervakas av ett fel-indikeringssystem.